Over Lochem met smaak

In 2006, op een wijnmarkt in het openluchttheater De Kösterskoele in Markelo, ontstond het idee om ook in Lochem iets dergelijks te organiseren.

Ruim een jaar daarna was er opnieuw contact. De aanvankelijke bedoeling om het evenement in het openluchttheater te houden, werd al spoedig verlaten, toen Harry Mengerink te horen kreeg dat de bodem van de schatkist van Stichting Restauratie Grote Kerk in zicht was. Hij kwam op het idee om het wijnfestival in de Grote Kerk te houden om daarmee het restauratiefonds te laten profiteren van de baten van dit evenement.

Een speelse indeling en een smaakvolle aankleding zorgen ervoor dat de festivals bijzonder sfeervol verlopen en de naam Lochem met Smaak eer aan doen!

Stichting Restauratie Grote Kerk te Lochem heeft ten doel het bijeenbrengen van middelen voor de restauratie van de Grote Kerk, gelegen aan de Markt te Lochem, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk belang als historisch monument te doen voortbestaan en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 41038930
Bankrekening: NL71 RABO 0107 9354 30 t.n.v. St. Rest. Grote Kerk